Tag Archives: biểu phí đường bộ

Bảng lệ phí đường bộ và những quy định mới nhất

Bảng lệ phí đường bộ 2018 mới nhất Bảng lệ phí đường bộ mới nhất 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài Chính) Số TT Loại phương tiện chịu phí Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng 1 Xe chở người […]